Cofoco støtter Pighvar Udsætningen 23

Vores gode venner og leverandører fra Fiskerikajen har i samarbejde med Østdanmarks Fladfiskeforening og Den Blå Planet startet initiativet Pighvar Udsætning 23, hvor 10.000 små pighvar udsættes i udvalgte områder i de danske have til gavn for bestanden og havmiljø. 

21 restauranter har engageret sig i at være med til at betale for opdrættet af de 10.000 små pighvar på Den Blå Planet. De små pighvar er en del af et naturgenopretningsprojekt i Køge Bugt, og skal være med til at holde bestanden af den invasive sortmundede kutling nede.

“Udsætning af pighvar kan påvirke bestanden af den invasive art sortmundet kutling. Dermed er disse udsætninger en del af løsningen til at de naturlige fiskebestande kan dominere de lave sten- og muslingerev igen og forhåbentlig genetablere en økologisk balance i påvirkede områder. Det er til gavn for os – brugerne af det hav der omgiver os, men så sandelig også til gavn for havet, som længe har haft brug for en håndsrækning“
- Mikkel Kehler Villadsen – Marinbiolog

Cofoco støtter ikke kun denne udsætning, men har doneret hvad svarer til 10.000 pighvar til projektet til udsætning til næste år. Vi er glade for at kunne støtte dette fantastiske initiativ, og håber at det kun er starten på et vedvarende og meningsfuldt naturgenopretningsprojekt i de danske have. 

Læs mere om Pighvarudsætningen i Fiskerikajens pressemeddelelse her:

Pighvar Udsaetning 2023 Nyhed