Træplantning

Cofoco har i perioden 2018-2021 plantet træer i Tanzania og Mexico ved at donere til organisationer (Green Earth Appeal og Reforestation LATAM), der arbejder for at etablere økosystemer og bæredygtige skov- og landbrug i hhv. Usambara-bjergene i Tanzania og Veracruz, Mexico. Træplantningsprojekterne går i korte træk ud på at uddanne og styrke lokalsamfund med viden og redskaber til at genoprette biodiversiteten og etablere selvforsynende, bæredygtige økosystemer – til gavn for de lokale og for atmosfærens samlede CO2-indhold. Ud over at bidrage konkret til den lokale udvikling, har træerne en målbar effekt på mængden af CO2, eftersom hvert træ i en gennemsnitlig levetid (forventet 40 år) absorberer i omegnen af 1 ton CO2. Til sammenligning udleder et fly ca. 200kg CO2 på en rejse fra København til Paris. 

Sammen med vores gæster har vi doneret i alt 1.070.772,40 kr., svarende til 118.975 træer. 

For detaljer om regnskab for indsamlingen 2023, se her.