Privatlivs- og Cookiepolitik

Ved besøg på Cofocos hjemmeside (cofoco.dk og alle undersider) accepterer du nedenstående privatlivspolitik. Under den samlede benævnelse Cofoco, er virksomhederne nævnt på denne side omfattet.


PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvarlig

Copenhagen Food Collective ApS er dataansvarlig.
Vesterbrogade 17, 1620 København V
Tlf. 70 70 15 88
E-mail: [email protected]

Copenhagen Food Colletive ApS er herefter kaldt Cofoco.
Cofoco håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Cofoco indgår aftale med gæster om reservationer i virksomhedens restauranter, køb af gavekort og køb af catering til levering på firma- eller privatadresse.

Når en gæst, bestiller og køber én eller flere af Cofocos serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Cofoco, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens personoplysninger efterfølgende kan behandles af Cofoco. 


Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Cofoco på følgende tidspunkter

 1. Når en gæst eller samarbejdspartner laver en bordreservation, køber et gavekort eller forespørger efter tilbud på et selskab, event eller anden ydelse.
 2. Ved tilmelding til nyhedsbrev på vores hjemmesider.
 3. Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.
 4. Fra sociale medier, hvor der indledes dialog på eks. Et opslag på enten Facebook eller Instagram

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.


Oplysninger som Cofoco indsamler

Cofoco indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Oplysninger om eventuelle handicap, særlige fødevarepræferencer eller allergier, som er afgivet i forbindelse med booking eller leverance af catering.
 • Demografiske oplysninger opsamlet igennem besøg på vores hjemmesider.
 • Købshistorik 
 • Oplysninger fra kundeundersøgelser og gæstefeedback.

Udover de oplysninger som Cofoco modtager direkte fra gæster vil Cofoco i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Cofoco har modtaget af tredjeparter, fx en formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart forpligtet til at informere de pågældende gæster om Cofocos vilkår og betingelser, samt Cofocos persondatapolitik. 

Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.


Opbevaring af data

Ved bestillinger og reservationer gemmer Cofoco de oplysninger, som gæsten har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes. Undtaget fra dette er informationer om betalings- og kreditkort, som slettes efter indeværende år + 5 år grundet gældende regnskabslov.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/leverandør fx henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen/betalingen.


Formålet med indsamlingen og behandlingen af persondata?

Cofoco indsamler persondata for at lave registrering af persondata i følgende sammenhænge:

 1. Behandling af gæsters reservation og køb af Cofocos serviceydelser.
 2. Kontakt til gæsten før, under og efter dennes besøg.
 3. Forbedring og udvikling af Cofocos serviceydelser.
 4. Tilpasning af Cofocos markedsføring og øvrige kommunikation.
 5. Analyse af gæsters brugeradfærd og markedsføring overfor disse.


Det juridiske grundlag for behandlingen

Cofoco vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Cofoco som en gæst eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse at et selskab, et event, mødeafvikling eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Cofoco opbevarer persondata for at kunne opfylde den aftale som er indgået mellem Cofoco og kunden, og kundens persondata opbevares kun så længe den har et formål.

Personfølsomme informationer om vores gæster overdrages aldrig til tredjepart.

I forbindelse med overdragelse af persondata fra tredjepart, eksempelvis hotel, rejsebureau eller lignende, påhviler det tredjepart at sikre den nødvendige godkendelse for opbevaring og overdragelse af persondata


Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede følgende rettigheder:

 • En registreret har til enhver tid ret til at få:
  • Indsigt i, hvilke personoplysninger Cofoco behandler om den registrerede.
  • Verificeret og opdateret de personoplysninger, Cofoco har om den registrerede.
  • Slettet de opbevarede persondata, med mindre data indgår i oplysninger som Cofoco er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opbevarer. (eks. Købsdata opbevares i 5 år, fra købstidspunkt, i overensstemmelse med regnskabsloven)
 • En forspørgsel om indsigt, verificering/opdatering eller sletning af persondata skal fremsendes til e-mail til [email protected] eller pr. brev til:

Copenhagen Food Collective (Cofoco)
Vesterbrogade 17
1620 København V

 • Cofoco vil så vidt muligt fremsendte forespurgte information inden for 30 dage fra forespørgsel.

 

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Cofoco beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos Cofoco, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. Cofoco kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil Cofoco underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Cofocos sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Cofoco benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. Cofoco indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

Cofoco deler de registreredes personoplysninger internt i koncernen blandt Cofocos restauranter. Formålet er at kunne give gæsten den bedste betjening og service, uanset hvilken afdeling i Cofoco gæsten benytter sig af.

Cofoco sletter dine personoplysninger, når Cofocos lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg.

Opbevaring af data i analyse- og annonceringsværktøjer

 • Google Analytics data i 26 mdr, at kunne analysere tidligere besøgendes adfærd, for at lave forbedringer til brugeroplevelsen.
 • Cookies til remarketing gemmes I maks. 360 dage, for at kunne lave relevant annoncering ud fra tidligere besøg.

Klage

Klage over Cofocos behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail [email protected].


Ændringer i behandlingen af personoplysninger 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.


COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies, og det gør vi for at sikre at vores website fungerer optimalt så du kan nyde en god oplevelse.

Hvad er cookies? 

Første gang du besøger Cofocos hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox eller Chrome) og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvad bruger vi cookies til? 

Cookies er med til at fortælle Cofoco om dit besøg. For at fastlægge, hvem der bruger Cofocos hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider ud læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre osv.

Hvor længe opbevarer vi cookies? 

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang du var inde på vores hjemmeside. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om hvordan du selv kan slette disse cookies. 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Afvisning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Sidst opdateret Maj 2018