Cofoco dækkes nu af 100% grøn elektricitet

Vi er stolte af, at Cofoco nu som den første restaurantkæde i Danmark kan erklære sig helt uafhængig af klimabelastende såkaldt sort energi. 

I en ny type partnerskab med solenergiselskabet Better Energy er vi nu medejer af en solcellepark, der producerer så meget energi, at vi nu og i fremtidig vækst vil være selvforsynende med solenergi. Vi har investeret et tocifret millionbeløb i solcelleparken, som er på størrelse med ni fodboldbaner og producerer 30% mere elektricitet, end vi i dag bruger i hele Cofoco, hvilket betyder at vi opnår en negativ belastning af miljøet.

Med investeringen i solenergi minimerer vi den belastning, som en virksomhed med over 400.000 spisende gæster årligt påfører miljøet. Vi viser samtidig, at vi er dedikerede til kampen for Danmarks bæredygtige fremtid.

Solcellerne er opført på et grønt areal lige udenfor byen Nees i Nordvestjylland og egner sig til økologisk landbrug, da der hverken anvendes kemikalier eller pesticider til vegetation eller vedligeholdelse. Hermed beskadiger vi heller ikke det lokale grundvand. Vegetationer bliver holdt nede af økologiske ænder og gæs, som vi glæder os til at præsentere på vores menukort senere på året.  

Næste gang du besøger en af vores restauranter eller køber et Cofoco måltid, er du med til at støtte en grønnere og mere bæredygtig kurs i Danmark.

Det handler om at tage ansvar
Vi ved, at vi står overfor nogle store klimaudfordringer, og vi har alle et ansvar for at handle og vende udviklingen. Vi mener, at udviklingen bl.a. skal drives frem af virksomheder som os og håber at kunne inspirere andre virksomheder til lignende initiativer, så den grønne omstilling i Danmark speedes op. 

Det har altid været vigtigt at Cofoco er en virksomhed, som vores medarbejdere kan være stolte af, og som tager et ansvar overfor sine omgivelser. Derfor har opførelsen været naturlig for os. Ved at omstille os til grøn elektricitet viser vi vores gæster og omverdenen, at vi står fast på vores engagement i at give den gode spiseoplevelse, og at vi samtidig er parate til tage ansvar for den påvirkning, som den har for miljøet. 

Vi har stadig vej endnu, og vi kan endnu ikke sige os helt fri af gas og fjernvarme, men med solcelleparken tager vi et kæmpe skridt, som vi er umådelig stolte af! 

Om Solcelleparken 
Solcelleparken i Nees er udviklet og opført af Better Energy, der også varetager driften af anlægget.

Solcelleparken i Nees dækker et areal på seks hektar svarende til ni fodboldbaner. Udover at producere grøn energi til Cofocos 11 restauranter og omfattende produktion af convenience-mad, vil solcelleparken ydermere genere omkring 1.500 MWh grøn energi til det samlede energinet. Det svarer omtrent til det årlige forbrug for 950 danske gennemsnitsfamilier. Overskuddet fra energiproduktionen betyder desuden, at Cofoco også ved fremtidige udvidelser vil være dækket af grøn elektricitet.


Fakta

Mange forskellige gasser bidrager til drivhuseffekten. Hver gas bliver vægtet efter det såkaldte Global Warming Potential (GWP). Det er et tal, der fortæller, hvordan gassen påvirker drivhuseffekten og hvor lang tid den lever i atmosfæren.
De mest almindelige drivhusgasser er: 
• Kuldioxid (CO2), GWP: 1 • Metan (CH4), GWP: 21 • Lattergas (N2O), GWP: 310


Læs vores pressemeddelelse